HVILKEN VEJ ER DEN RETTE FOR JER?

Lad os hjælpe jer den rette vej - vi tager altid udgangspunkt i jeres ønsker og forhold.

IT-REVISION OG COMPLIANCE

Vores succes bygger på tilbagevendende og tilfredse kunder samt vores mind-set til løsning af opgaver, hvor vi altid tager udgangspunkt i kundens ønsker og forhold.

YDELSER

Vi skræddersyr IT-revisions- og complianceydelser med udgangspunkt i en målrettet risikovurdering af din organisations IT-systemer og forretningsgange.

IT-revision

Vi tilbyder it-revision, herunder såvel intern rapportering som ekstern i form af revisorerklæringer efter
ISAE 3000 og ISAE 3402.

Compliance

Vi tilbyder compliance i forhold til efterlevelse af såvel internationale som nationale standarder, herunder ISO 27001 & 27701, GDPR, NSIS m.v.

GDPR

Vi tilbyder assistance og rådgivning vedrørende GDPR, herunder tilrettelæggelse af politikker, processer, retningslinjer og kontroller.