Compliance

Vi tilbyder compliance i forhold til efterlevelse af ISO 27001, ISO 27701, GDPR, NSIS m.v.


Compliance i forbindelse med efterlevelse af god skik, ISO 27001, ISO 27701, GDPR, NSIS m.v. minder meget om vores erklæringsydelser men har til formål at rapportere internt om complianceniveauet, hvor erklæringsydelserne har til formål at rapportere til eksterne interessenter.   


Vi udfører compliance op mod organisationens interne procedurer, der kan tage udgangspunkt i anerkendte standarder som eksempelvis ISO 27001, ISO 27701, GDPR, NSIS m.v.


Vores compliance afsluttes med en compliancerapport, der er defineret i samarbejde med kunden.