GDPR

Vi tilbyder assistance og rådgivning vedrørende GDPR, herunder tilrettelæggelse af politikker, processer, retningslinjer og kontroller, samt compliance, tilsyn med databehandlere og ISAE 3000 erklæringer efter FSR – danske revisores  og Datatilsynet revisorerklæring, som giver sikkerhed for, at databehandlere lever op til kravene i GDPR.


Vi tilbyder assistance med at opbygge processer til brug for tilsynsarbejdet og tilbyder ligeledes at udføre tilsyn for de dataansvarlige. Tilsynsarbejdet kan ske ved:

  • Gennemgang og rapportering om modtagne ISAE 3402 og 3000 erklæringer.
  • Fysisk tilsyn hos databehandlere på vegne af den dataansvarlige med intern rapportering til den dataansvarlige.
  • Udarbejdelse af tilsynsspørgsmål til brug for skriftlige tilsyn og gennemgang af modtagne besvarede tilsynsspørgsmål.
  • Udarbejdelse af tilsynsspørgsmål til brug for interviewtilsyn og gennemførelse af interviewtilsyn inkl. skriftlig rapportering til den dataansvarlige.


Vi tilbyder GDPR compliance, der kan afsluttes med en:

  • Compliance rapport til internt brug i virksomheden
  • En ISAE 3000 erklæring om overholdelse af GDPR (uafhængig revisors ISAE 3000-erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller rettet mod databeskyttelse og behandling af personoplysninger).