NSIS

Formålet med NSIS er at skabe rammer for tillid til digitale identiteter og digitale ID-tjenester i Danmark og gælder for kommuner, regioner og staten.


NSIS bygger primært på EU’s eIDAS forordning (Electronic Identification, Authentication and Trust Services), der

har til formål at fremme borgere og virksomheders muligheder for at anvende elektroniske tjenester på tværs af EU’s indre grænser.


Vi tilbyder pre compliance review, der omfatter indledende analyse af kommunens NSIS modenhed, udarbejdelse af materiale til brug under pre compliance reviewmøde, afholdelse af en dags pre compliance reviewmøde og NSIS rapportering på udeståender (GAP-rapport).

 

På tidspunktet for kommunens egen vurdering af at være NSIS-compliant, tilbyder vi udførelse af en compliancerapport, der ligger tæt op af arbejdet i forbindelse med afgivelse af ISAE 3000 revisorerklæringen, men hvor der alene foretages en intern rapportering, og som dækker hele NSIS projektets compliance. Ved dette arbejde udføres test af de faktiske forhold hos kommunen.

 

Ligeledes tilbyder vi, på baggrund af kommunens endelige NSIS-complianceprojekt og dokumentation for overholdelse af NSIS, at afgive den krævede revisorerklæring efter ISAE 3000, der skal indsendes til Digitaliseringsstyrelsen.